[[ blob.title | words:5 ]]

[[ time | secondsToDate | date: 'HH:mm:ss' ]]

2018-04-20

Hirigintza

Urtarrilaren 12an iragarritako akordioa berretsi dela, adierazi du Iridoyk

Joan den astean, Miguel Angel Paez sozialistak, Korrokoitz Eremuko Plan Berezia gauzatzea, erabat airean zegoela nabarmendu zuen, Udaleko Zerbitzu Teknikoek egindako txostenak hainbat akats agerian utzi zituelako. Baina aldi berean, tramitera onartu da Korrokoitz eremuaren ordenazioa. Txostena faborablea delako.

Zenbait marra gorri markatu ditu txostenak gobernuaren arabera. Adibidez, egungo bizilagunen realojoak jasoko lituzkeen eraikinak ezingo dituelako 70 metro karratuko 18 etxebizitzak jaso. 9 baizik edo minimoak betetzen ez dituzten 33 metro karratuko 18.

Xabier Iridoy jeltzaleak gaur, Korrokoitzeko eremuaren antolaketa akordioak berme teknikoa jaso duela nabarmendu du. Eta horrek pasa den urtarrilaren 12an berak iragarri zuen bizilagunekin akordio famatua berresten duela.  

Bere esanetan, bera Hirigintza arloko ordezkari zela, sekulan ez zuen esan Plan Berezia garatzeko edo modifikatzeko akordioa zegoenik, edo egingo zenik ere. Jabegoaren arkitekto taldea eta Udalaren artean, eremu horren ordenazioari buruz akordio bat zegoela baizik. Eta aitortu du, noski, horrek ez duela kentzen URA agentziaren baimena falta dela, eta gerta daitekeela ere udalbatzak oraindik atzera botatzea.

Aipatutako akordioa, eremuaren ordenazioa edo hiri antolaketarena, Korrokoitzeko jabego pribatuaren arkitektoen eta Udal teknikarien arteko urtebeteko elkarlanatik daotrrela oroitarazi du ere. Eta lantalde makordiora iristeko gainera, bilera batean adostu zuten horrela lan egitea.